ĐA TRÒNG EXCELITE 1.56 HMC Chống Bể
1,550,000đ
ĐA TRÒNG HOYA STELLIFY PAL 1.55 NHẬT BẢN
898,000đ
ĐA TRÒNG EXCELITE 1.55 FreeVista Plus BV Zaphire-SX
650,000đ
ĐA TRÒNG ĐỔI MÀU FREEFROM EXCELITE 1.56 HMC
1,250,000đ
ĐA TRÒNG ĐÁNH EXCELITE THAILAND 1.56 HC
950,000đ