Tròng Kính Chemi Perfect UV Crystal U6 Coated 1.60 ( Lọc ánh sáng xanh )
690,000đ