Tròng Kính Chemi Perfect UV Crystal U6 Coated 1.67 ( Lọc ánh sáng xanh ) \
1,150,000đ